Arnyek

Településrendezési terv

TwitterFacebook

 

 

VARBÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI

A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Szamossályi község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályai az alábbiak:

 

I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

 

1. A településen állandó bejelentett lakcímmel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező lakosság.
2. Valamennyi a településen működő és bejegyzett civil szervezet.
3. Érintettség esetén a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.
4. Érintettség esetén a településen működő elismert egyház.
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
6. Szomszédos települések Önkormányzatai

 

 

 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:

 

1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:

 

a)        Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a települési honlapon http://www.varbo.hu/partnersegi-egyeztetes néven külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjeleníthetősége érdekében.

b)       A településfejlesztési illetve településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az 1. számú táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a városi honlapon biztosított tárhelyre.

c)       A  polgármester a tájékoztatás megjelenéséről felhívást tesz közzé a település honlap főoldalán, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján.

d)       A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek a Polgármesteri Hivatal, 3778 Varbó, Hősök tere 1 postai és a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. internet címekre.

e)       Amennyiben erről a Képviselő- testület a településrendezési eszköz elkészítésének, vagy módosításának indításakor dönt, akkor lakossági fórum összehívására is sor kerül

1. számú táblázat

Dokumentum

Eljárás

Előzetes

tájékoztatás

 

Elfogadás

előtti

tájékoztatás

Elfogadás

utáni

tájékoztatás

Településfejlesztésikoncepció

 

van

van

van

Integrált településfejlesztésistratégia

 

nincs

van

van

Településrendezésieszközök

 

Teljes eljárás

van

van

van

 

Egyszerűsített eljárás

nincs

van

van

 

Tárgyalásos eljárás

nincs

van

van

 

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:

 

a)    A beérkezett véleményeket a jegyző nyilvántartja, összegzi és értékeli.

(Lakossági fórum megtartásának esetén jegyzőkönyv készül, melynek elmeit partneri véleményként kell kezelni))

b)  A név és cím nélkül beérkezett véleményeket figyelmen kívül kell hagyni.

c)   A névvel és címmel ellátott véleményekről készített táblázatot az iratkezelés általános követelményének megfelelően az ügy aktájában meg kell őrizni.

d)  Valamennyi beérkező véleményt tartalmazó nyilvántartást és összegzést a jegyző megküldi a fejlesztési dokumentum készítőjének, illetve a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai javaslatot készít a település részére.

e)   A tervezői szakmai javaslat alapján vagy saját hatáskörben a jegyző valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát.

 

III. A szabályok hatályossága:

 

1. Területi hatály:

A szabályzat Varbó község közigazgatási területére készülő fejlesztési dokumentumokra és településrendezési eszközökre, az önkormányzatok közös tervezésre vonatkozik.

 

2. Időbeni hatály:

A szabályzat rendelkezéseit a jóváhagyást követően induló eljárásokban kell alkalmazni, a szabályzat visszavonásáig.

Footer